QUALITAT I MILLORA CONTINUA DELS NOSTRES PROCESSOS

A la Fundació Científica AECC estem totalment compromesos amb la qualitat i la millora continua de tots els nostres processos i activitats, tal com s’inclou a la nostra Política de qualitat. Aquest compromís ens ha permès obtenir el certificat ISO:9001 i renovar-lo anualment des de l’any 2014.

ELS NOSTRES VALORS: TRANSPARÈNCIA I INDEPENDÈNCIA

Garantir la transparència, la independència i les bones pràctiques en la nostra manera de treballar és un dels valors de la Fundació Científica AECC i és clau per assolir la nostra missió. L’obtenció del segell ONG acreditada per la Fundació Lealtad el 2017 confirma el compliment per part de la Fundació Científica AECC dels 9 Principis de transparència i bones pràctiques, basats en estàndards internacionals, en matèria de gestió de les ONG.