AECC-RI LAGUNTZEN DIOZUNEAN, ZUK ERE IKERTZEN DUZU

AECC-REN IKERKETA-PROIEKTUAK

Hauek dira gure helburuak: talentua sustatzea, ikertzaileen ibilbide profesionalari egonkortasuna ematea, inguru klinikoan ikerketa sustatzea eta Espainiako ikertzaileek nazioarteko partzuergoetan parte hartzea erraztea. Gainera, ohikoak ez diren minbiziak ikertzeko laguntzen lerro berri bat daukagu.