ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) és una ONL de caràcter benèfic assistencial.

Es va crear el 5 de març de 1953 amb l’objectiu de lluitar contra el càncer en totes les modalitats conegudes o que es poguessin conèixer en el futur. 

El 29 de setembre de 1966 es va inscriure, amb el número nacional 3.827 de la secció 1a en el Registre Nacional d’Associacions.

Va ser declarada d’”utilitat pública” per acord del Consell de Ministres adoptat en la reunió del dia 24 d’abril de 1970.

Està regulada pels següents  Estatuts.

 

L’ AECC té la seu central a Madrid i desenvolupa la seva activitat a tota Espanya gràcies a les seves 52 juntes provincials, amb representació en més de 2.000 localitats de tot el país.

Domicili social: Amador de los Ríos, 5, 28010 Madrid 

CIF: G- 28/197564 
Teléfono: 91 319 41 38 
Fax: 91 319 09 66

Correu electrònic: sedecentral@contraelcancer.es / informacion@contraelcancer.es

INFOCÁNCER:  900 100 036. Gratuït les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. 

Està formada per voluntaris, socis i personal contractat que uneixen els seus esforços per assolir els objectius de l’Associació. La integritat, la professionalització, la dedicació i la capacitat de resposta de tots els membres de l’ AECC ha generat una cultura comú caracteritzada per un dinamisme continu.


L’AECC ha estat analitzada per la Fundació Lealtad i compleix els Principis de transparència i bones pràctiques. Els resultats de la seva anàlisi es poden consultar a www.fundacionlealtad.org

També pots consultar: 

 

CAT Organos de gobierno

CAT La estructura interna de la AECC viene determinada por sus Estatutos, registrados en el Ministerio del Interior. Éstos establecen los órganos de gobierno de la organización. 

En el ámbito territorial autonómico, las actividades propias de la Asociación se coordinan por un representante institucional.

En el ámbito territorial provincial y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cada Junta Provincial cuenta con un Consejo Provincial y un Comité Ejecutivo Provincial. 

En el ámbito territorial local existen Juntas Comarcales, Insulares y Locales, aunque pudieran existir otros modelos de acuerdo a los estatutos.

COMITÈ DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS 

El Comitè de Participació de Pacients és un òrgan de caràcter consultiu de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

 

La seva finalitat és aportar reflexió, anàlisi i recomanacions sobre les activitats principals de la missió de l’aecc des de la perspectiva de les persones afectades directament pel càncer, d’una manera estructurada i continuada. La participació en el Comitè és de caràcter no remunerat. Formen part del Comitè de Participació de Pacients persones que han estat diagnosticades de càncer i familiars directes de pacients amb càncer (persones cuidadores)..

 

Membres

Ignacio Burguera

Juan Carlos Canto

Amelia Carreras

Nuria Mateo

Mª José Méndez

Pedromari Olaeta 

Natalia Rabasa

María Saez

Luis Domingo San José